Регионален исторически музей – Стара Загора

Istoricheski muzei Stara Zagora

Разположен в нова сграда през 2007 г., Регионалният Исторически Музей в град Стара Загора е сред най-старите музеи в България. Разполага с над 100 000 експонати от различни епохи, като в непосредствена близост до него може да се види и Античния форумен комплекс. Регионалния Исторически Музей обхваща част от главната антична улица, която продължава пред сградата на Старозагорската държавна опера. Античният форумен комплекс включва западната порта на римския град Августа Траяна, части от двете му крепостни стени, крайградския ров, площадно пространство с постамент за императорска конна статуя, амфитеатрален аудиториум.

Регионалният исторически музей поддържа и обслужва редица самостоятелни обекти в града: “Неолитни жилища” (VІ хил. пр. Хр.), “Античен форумен комплекс ІІ-ІV в”, “Късноантичен жилищен дом с мозайка, ІV в.”, “Късноантична обществена сграда с мозайки, ІV-VІ в.” в Пощенската палата, “Хилендарски метох”, Къща-музей “Градски бит ХІХ в.” и др. Изключителни по своята стойност са повечето сбирки: праисторическата, етнографската и нумизматичната, колекцията от тракийски колесници, от античен бронз, от антично стъкло, реликви, свързани с историята на българския народ от Възраждането до наши дни.

Местоположение:

Намира се източно от сградата на Държавна опера – Стара Загора.